PCRbilen.se - ditt reseintyg

Information till dig med positivt provsvar för covid-19.

RT-PCR test har en träffsäkerhet på 99,90%.

Ett positivt resultat betraktas som nästintill helt säkert. Även ett negativt resultat kan ses som relativt träffsäkert men kan påverkas exempelvis av vilken tidpunkt i ett insjuknande som provet tas.

Smittspårning.
Det är viktigt att du stannar hemma för att inte smitta andra när du har fått ett provsvar som visar att du har en pågående infektion av covid-19.

Du måste också följa smittskyddslagen och göra en smittspårning. Att smittspåra innebär att du berättar för personer som du har träffat att du har covid-19.

Enligt smittskyddslagen måste den som har en smittsam sjukdom göra det som krävs för att
skydda andra mot smitta (så kallad skyddsplikt). Det betyder att du under den period du kan vara smittsam inte ska träffa andra människor än de som bor i ditt hushåll och inte resa med kollektivtrafik. Du bör försöka hålla avstånd till dem du bor med om det går t.ex. genom att vara i ett eget rum.

Du kan vistas utomhus så länge du håller avstånd till andra personer. Om du inte har möjlighet eller vill berätta för någon att just du har smittat någon så kan vi hjälpa dig kontakta den personen. Meddela oss antingen via mail eller säg det till oss när vi ringer dig. Vi ringer alltid till alla som testats positiv hos oss. 


Hur smittspårar du? 

Fundera över vilka du kan ha träffat och kan ha smittat. Du behöver berätta att du har Covid-19 för:


Personer du bor med.

Vänner du har träffat.

Personer som varit hemma hos dig eller som du besökt.

Arbetskollegor du varit nära.

Vårdpersonal som inte känner till din aktuella Covid-19 infektion.

Stanna hemma i sju dagar.

Du ska vara hemma i minst sju dagar från att du fick symptom, samt tills du varit feberfri under två dygn och känner dig bättre. Då bedöms du inte längre vara smittsam. 


Covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom som lyder under smittskyddslagen.
Det innebär att du måste följa nedanstående förhållningsregler under den smittsamma
perioden.


Förhållningsreglerna innebär att du:

 • Inte ska gå till arbetsplats, skola eller förskola. Arbete hemifrån och distansundervisning går bra. Du ska heller inte delta i några fritidsaktiviteter där du har kontakt med andra som t.ex. idrottsträning.
 • Måste följa särskilda hygienrutiner: Du måste vara noggrann med den egna handhygienen (tvätta händerna), hosta och nysa i armvecket eller i näsduk och inte mot andra människor.
 • Måste berätta om att du har covid-19 om du har kontakt med personal i vård ochomsorg.
 • Måste komma på återbesök eller ha telefonkontakt om din läkare säger att du ska göra
  det.


Hur länge är du smittsam?


 • Du är inte längre smittsam när det har gått minst 7 dagar sedan du insjuknade och du blivit allmänt förbättrad och varit feberfri under 2 dygn. Det betyder att den kortaste tiden du bedöms vara smittsam är 7 dagar. Om du efter denna tid har kvar symtom som rethosta och försämrat luft- och smaksinne bedöms du ändå inte vara smittsam.
 • Om du provtagits fast du inte hade några symtom gäller 7 dagar frånprovtagningsdagen. Utvecklar du symtom efter provtagningen, se ovan.
 • Om du har vårdats på sjukhus för din covid-19-infektion eller bor på ett äldreboende
  räknar man ofta med att du kan vara smittsam minst 14 dagar från att du blev sjuk.

Att tänka på. 


 • Skyldighet att iaktta särskilda hygienrutiner.
 • Skyldighet att informera sexualpartner om smittbärarskap.
 • Skyldighet att informera vårdgivare och sådana som utför icke-medicinska ingrepp om smittbärarskap.
 • Skyldighet att vid sexuella kontakter iaktta ett beteende som minimerar risken för smittspridning.
 • Förbud mot att donera blod och organ.
 • Förbud mot att låna ut eller på annat sätt överlåta begagnade injektionsverktyg.
  Inskränkningar som gäller arbete, skolgång eller deltagande i viss annan verksamhet.


Läs mer om vad som gäller i din region.