PCRbilen.se - ditt reseintyg

Drogtester på arbetsplats.

Missbruk på arbetsplatsen är svårt att upptäcka, i många fall kan det gå flera år.


Arbetsplatsen är oftast den sista hållplatsen som rämnar för medarbetaren och där fasaden mot omgivningen hålls intakt in i det sista. Det är även en livlina till fortsatt missbruk rent ekonomiskt.


 

Drogtester på arbetsplats
Provtagningstjänster

Provtagningstjänster.


Samtliga tester kan göras på plats hos kund. Testen bokas av HR/chef. Utfallet av testen meddelas chef/HR av Chefsstödet och kliniker meddelar berörd individ. 

 • Nyanställningstester
 • Utredande tester
 • Inpasseringstest (med eller utan slump)
 • Misstanketest -enskild eller riktat test
 • Slumpmässiga tester 

Nyanställningstest

Med nyanställningstester skickar ni ett kraftfullt signalvärde direkt vid dörren både in i organisationen och ut i samhället att ni har en drogfri och säker arbetsmiljö. Nyanställningstester har inget förhandlingskrav med fack och vi rekommenderar salivtest som spårar 35 olika droger och inte upplevs kränkande.

Nyanställningstest
Inpasseringstest

Inpasseringstest
Med eller utan slump


Vid inpasseringstester utförs nykterhetskontroll på samtliga medarbetare och/eller slumpmässigt utvalda medarbertare på drogtest i samband med starten av ett skift. Samtliga som anländer till ett verksamhetsområde ska genomföra testet innan arbetspasset får börja. Vi anpassar inpasseringstestet efter era förutsättningar 

Misstanketest / Utredande tester

Misstanketest utförs alltid med största hänsyn till integritet. Oavsett resultat kan ett misstanketest vara starten på en viktig förändring där arbetsgivare och anställd har provresultatet som utgångspunkt i en dialog om dennes mående. Innan ni genomför ett misstanketest behövs en väl genomarbetad alkohol- och drogpolicy. Denna policy är något vi gärna hjälper till och tar fram.

Misstanketest droger utredande drogtest

Droganvändandet i Sverige.

150%

Ökning av positiva drogtester senaste 10 åren.

Digitalisering

Gör det enklare än någonsin att införskaffa droger.

Varierat

Missbruk. Vanebildande läkemedel ökar i snabb takt.

9 %

Av befolkningen har brukat droger.


1,000,000

Svenskar tar vanebildande läkemedel.

5 Missbrukare

per 1000 invånare i åldrarna 15-64.


 • Unga har en helt annan och mer positiv inställning till droger
 • Droger nyttjas mer under hela dygnet till skillnad från alkohol som har sin kulturella plats på kvällar, helger och festligheter
 •  Läkemedels-missbruket ökar snabbast bland missbrukade substanser
 • Överförskrivning av läkemedel i Sverige
 • Slumpmässiga provtagningar av droger och alkohol fångar upp missbruk ofta i tidigt skede


drogtestning arbetsplats slumpmässigt

Varför jobba proaktivt?


 • Bibehåller integriteten – salivtest som provtagningsmetod
 • Signalvärde
 • Stärker det preventiva arbetet
 • Minskar frånvaro, stölder, sjukskrivningar
 • Räddar liv
 • Minskar antalet olyckor
 • Upptäcker missbruket tidigare
 • Identifierar pågående droganvändande

Tillsammans kan vi identifiera och bryta alkohol-, drog- och spelproblematik. Slumpmässig drogtestning minskar antalet positiva drogtest på en arbetsplats med 50% per år.