PCRbilen.se - ditt reseintyg

Drogtester på arbetsplats.

Drog- och alkoholmissbruk kan vara svårt att upptäcka och påverkar arbetsmiljön negativt. Regelbundna drogtester och nykterhetskontroller hjälper företag att skapa en säkrare arbetsplats, minimera risker och skydda företagets anseende.

PCRBilen.se erbjuder skräddarsydda lösningar för drogtester och nykterhetskontroller som passar ert företags behov och policyer.

Drogtester på arbetsplats
Provtagningstjänster

Provtagningstjänster.


Samtliga tester kan göras på plats hos kund. Testen bokas av HR/chef. Utfallet av testen meddelas chef/HR av Chefsstödet och kliniker meddelar berörd individ. 

 • Nyanställningstester
 • Utredande tester
 • Inpasseringstest/grindtest (med eller utan slump)
 • Misstanketest -enskild eller riktat test
 • Slumpmässiga tester 

Nyanställningstest

PCRBilen.se är kvalificerade att utföra nyanställningstester och drogtester för att garantera en trygg och produktiv arbetsmiljö.


Vår expertis inom drogkontroller hjälper företag att upprätthålla en strikt nolltoleranspolicy mot droganvändning och säkerställa att nyanställda uppfyller era interna riktlinjer.

Om ert företag ännu inte har en drogpolicy, hjälper vi er gärna att ta fram en sådan som passar era specifika behov och krav.


Genom att använda oss för era nyanställningstester och drogtester får ni tillgång till pålitliga och snabba resultat. Vi erbjuder flexibla lösningar anpassade efter era specifika behov och garanterar att alla tester utförs enligt gällande lagar och regler.

Nyanställningstest
Inpasseringstest

Inpasseringstest
Med eller utan slump


Optimera säkerheten på din arbetsplats med våra grindtester och nykterhetskontroller.


PCRBilen.se är experter på att utföra professionella grindtester och nykterhetskontroller för att säkerställa en säker och produktiv arbetsmiljö.

Våra anpassade inpasseringstester hjälper företag att upprätthålla en hög säkerhetsstandard och minimera riskerna för arbetsplatsolyckor relaterade till alkohol- och droganvändning.


Genom att använda oss för era grindtester och nykterhetskontroller kan ni vara säkra på att ni får tillförlitliga och noggranna resultat. Vi erbjuder flexibla lösningar som passar era specifika behov och arbetar effektivt för att inte störa er verksamhet.


Misstanketest / Utredande tester

Snabbt och effektivt agerande vid misstanke om droganvändning med våra misstänktetester.


PCRBilen.se är experter på att erbjuda snabba och pålitliga misstänktetester för arbetsgivare som misstänker droganvändning bland sina anställda. Vårt mål är att hjälpa er att vidta rätt åtgärder för att säkerställa en trygg arbetsmiljö och följa era interna policyer.

Vid misstanke om droganvändning är det viktigt att agera omedelbart.

Vår professionella och diskreta service innebär att vi snabbt kan genomföra tester och hjälpa er att fatta välgrundade beslut baserade på konkreta bevis.

Misstanketest droger utredande drogtest

Droganvändandet i Sverige.

150%

Ökning av positiva drogtester senaste 10 åren.

Digitalisering

Gör det enklare än någonsin att införskaffa droger.

Varierat

Missbruk. Vanebildande läkemedel ökar i snabb takt.

9 %

Av befolkningen har brukat droger.


1,000,000

Svenskar tar vanebildande läkemedel.

5 Missbrukare

per 1000 invånare i åldrarna 15-64.


 • Unga har en helt annan och mer positiv inställning till droger
 • Droger nyttjas mer under hela dygnet till skillnad från alkohol som har sin kulturella plats på kvällar, helger och festligheter
 •  Läkemedels-missbruket ökar snabbast bland missbrukade substanser
 • Överförskrivning av läkemedel i Sverige
 • Slumpmässiga provtagningar av droger och alkohol fångar upp missbruk ofta i tidigt skede


drogtestning arbetsplats slumpmässigt

Varför jobba proaktivt?


 • Bibehåller integriteten – salivtest som provtagningsmetod
 • Signalvärde
 • Stärker det preventiva arbetet
 • Minskar frånvaro, stölder, sjukskrivningar
 • Räddar liv
 • Minskar antalet olyckor
 • Upptäcker missbruket tidigare
 • Identifierar pågående droganvändande

Tillsammans kan vi identifiera och bryta alkohol-, drog- och spelproblematik. Slumpmässig drogtestning minskar antalet positiva drogtest på en arbetsplats med 50% per år.