PCRbilen.se - ditt reseintyg

Frågor & Svar


Vilka droger kan era tester detektera?


Våra drogtester kan detektera en mängd olika substanser, inklusive men inte begränsat till, cannabis, amfetamin, kokain, opiater, anabola steroider och benzodiazepiner. För en fullständig lista över de droger vi kan testa för, vänligen kontakta oss.

Är resultaten av drogtesterna konfidentiella?


Vi tar sekretess och integritet på största allvar. Resultaten av drogtesterna delas endast med den person eller organisation som beställt testet, och vi följer alla tillämpliga lagar och regler när det gäller hantering av personuppgifter.

Vad händer om någon får ett positivt resultat på ett drogtest?


Om en individ testar positivt för en eller flera droger, kommer vi att informera er om resultaten och med hjälp av chefsstödet avgöra nästa steg. Det är upp till arbetsgivaren att avgöra vilka åtgärder som ska vidtas, ofta baserat på företagets drogpolicy..

Vilka är de vanligaste tecknen på droganvändning?


Vanliga tecken på droganvändning kan variera beroende på vilken drog som används, men några generella tecken kan innefatta förändringar i beteende, arbetsprestation, fysiskt utseende och kommunikation. Det är viktigt att komma ihåg att dessa tecken inte alltid är kopplade till droganvändning, och det är därför viktigt att använda drogtestning som ett verktyg för att bekräfta eventuella misstankar.

Hur kan vi hjälpa anställda som har problem med droger?


Att stödja anställda som har problem med droger är en viktig del av att skapa en säker och hälsosam arbetsplats. Vi erbjuder resurser och information om hjälp för drogmissbruk, till exempel genom att förmedla kontaktuppgifter till stödgrupper, rådgivningstjänster och behandlingsprogram. Det är även viktigt att behandla anställdavsom har problem med droger på ett stödjande och icke-diskriminerande sätt.

Vilka typer av prover erbjuder ni för drogtestning?


Vi erbjuder främst urinprov och salivprov. Valet av provtyp beror på era specifika behov och den tidsram ni önskar undersöka.

Hur snabbt får vi resultatet av drogtesterna?


Resultattiden varierar beroende på provtyp och laboratorieprocesser. Generellt sett kan ni förvänta er att få resultat inom 2-5 arbetsdagar efter att provet har tagits.

Hur utförs nyktherhetskontroller?


Nykterhetskontroller utförs med hjälp av en alkoholmätare som mäter alkoholhalten i utandningsluften.

Resultaten från nykterhetskontrollerna erhålls direkt, då alkoholmätaren ger en omedelbar avläsning av alkoholhalten.

Kan vi genomföra slumpmässiga tester på arbetsplatsen?


Slumpmässig drogtestning kan vara ett effektivt sätt att upprätthålla en drogfri arbetsplats, men det är viktigt att följa gällande lagstiftning och respektera medarbetarnas rättigheter. Se till att ha en tydlig policy för slumpmässiga drogtester. Har ni ingen drogpolicy hjälper vi er ta fram en. 

Varför välja salivprov för slumpmässig drogtestning?


Salivprov är en icke-invasiv och bekväm metod för provtagning som kan utföras snabbt och smidigt. Salivtester kan detektera 35 olika preparat, vilket gör dem särskilt användbara för att identifiera ett brett spektrum och säkerställa att anställda är drogfria under arbetstid.

Hur går man tillväga vid salivprov?


Salivprovtagning innebär att man använder en citrusbaserad vätska som placeras i munnen för att stimulera salivproduktion. Den insamlade saliven skickas sedan till ett laboratorium för analys. Provtagningen utförs av en kvalificerad provtagare.

Hur utförs slumpmässig provtagning med salivtester på arbetsplatsen?


Slumpmässig provtagning med salivtester på arbetsplatsen innebär att ett antal anställda väljs ut för drogtestning utan förvarning. Urvalet kan göras genom att använda en slumpmässig generator eller genom att välja anställda på annat opartiskt sätt. Provtagningen utförs sedan av en utbildad provtagare, och resultaten analyseras sedan på laboratorium för att avgöra om någon har positiva drogtestresultat.