PCRbilen.se - ditt reseintyg

Slumpmässiga drogtester

arbetsplatser.


För ökad säkerhet, högre närvaro och
mer
lönsamma arbetsplatser.

PCRbilen.se - Snabb och effektiv provtagningstjänst.


PCRbilen.se erbjuder effektiva provtagningstjänster med snabba inställelsetider och snabb leverans av resultat, oavsett vilken typ av provtagning som krävs. Vi tillhandahåller all expertis, chefsstöd och de nödvändiga verktygen för att möta era behov.


Slumpmässiga provtagningar på arbetsplatsen är ett effektivt sätt att upptäcka missbruk innan det blir för sent. Fördelarna inkluderar ökad närvaro, förbättrad lönsamhet och högre säkerhet på arbetsplatsen

25% av arbetsplatsolyckor är drogrelaterade

300%

Högre frånvaro bland

missbrukare

80%

av alla missbrukare stjäl från sin arbetsplats

Vad för typ av test behöver ni?


Vi har kunskapen att bedöma vilken analys ni behöver; urin eller saliv.

Saliv

Ett salivprov är säkert, går snabbt och  uppfattas inte som integritetskränkande. Provet används främst vid slumpmässig drogtestning på arbetsplatser och uppföljningstester. Salivtesterna är juridiskt hållbara.


Urin

Urinprov  har längst spårtid för de allra flesta substanser - något som vid arbetsplatstestning behöver behandlas med försiktighet. Viss risk för manipulation och att upplevas integritetskränkande finns. Lämpas bäst vid misstanke.

Urintesterna är juridiskt hållbara.

Komma igång? Så gör vi.

1.


Drogplicy

Vi hjälper er ta fram en drogpolicy som är anpassad efter er verksamhet.

2.


Provtagning

 Vi utför önskad provtagning. Misstanke eller slumpmässigt. Med hjälp av våra duktiga medarbetare kan ni känna er trygga.


3.


Analys

Analys sker hos

Karolinska droganalyslaboratoriet. Ett ackrediterat laboratorium med juridisk hållbarhet.


4.


Återkoppling

En MRO-läkare återkopplar till medarbetaren med positivt provsvar

Läkaren kontrollerar ifall provsvaret kan bero på receptbelagda mediciner. 

 

5.


Stöd och behandling

Med vår helhetslösning hjälper vi er hantera positiva provsvar. Upptäcker vi ett missbruk efter vår utredning kommer vi med rekommendationer och slussar vidare till behandling.