PCRbilen.se - ditt reseintyg

Covid-19

Information tagen från WHO

Covid-19 PCR och antigen skillnad stockholm göteborg

Vad är COVID-19?

COVID-19 är den infektionssjukdom som orsakas av det senast upptäckta coronaviruset. Detta nya virus och sjukdomen var okänd innan utbrottet började i Wuhan, Kina, i december 2019.


Vad betyder COVID-19?

Beteckningen står för: Corona virus disease–2019


Vad är symtomen för COVID-19?

De vanligaste symptomen på COVID-19 är feber, trötthet och torrhosta. Vissa patienter kan ha värk och smärta, nästäppa, rinnande näsa, halsont eller diarré. Dessa symtom är vanligtvis milda och börjar gradvis. Vissa människor smittas men utvecklar inga symtom och känner sig inte sjuka. De flesta människor (cirka 80%) återhämtar sig från sjukdomen utan att behöva särskild behandling. Cirka 1 av 6 personer som får COVID-19 blir allvarligt sjuka och utvecklar andningssvårigheter. Äldre människor och de med underliggande medicinska problem som högt blodtryck, hjärtproblem eller diabetes, är mer troligt att utveckla allvarlig sjukdom. Cirka 2% av personerna med sjukdomen har hittills avlidit. Personer med feber, hosta och andningssvårigheter bör söka läkare.

Vad kan jag göra för att skydda mig och förhindra smittspridning?


  • Rengör händerna regelbundet och noggrant med tvål eller handdesinfektion då det avlägsnar/dödar virus som finns på dina händer.
  • Håll minst 2 meters avstånd mellan dig själv och alla som hostar eller nyser då det förhindrar att du andas in vätskedropparna som cirkulerar i luften efter en hostning.
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun eftersom viruset som kan finnas på dina händer kan leta sig in i kroppen.
  • Se till att du och människorna omkring dig täcker mun och näsa med böjd armbåge eller näsduk när man hostar eller nyser.
  • Stanna hemma om du känner symtom som värk och smärta, nästäppa, rinnande näsa, halsont eller diarré. Om du har feber, hosta och andningssvårigheter, kontakta läkare men ring i förväg så kan din vårdgivare snabbt rikta dig till rätt hälsovård. Detta kommer också att skydda dig och hjälpa till att förhindra spridning av virus och andra infektioner.
  • Håll dig informerad om den senaste utvecklingen om COVID-19 och följ anvisningarna från din nationella och lokala hälsomyndighet då de har den mest uppdaterade informationen om situationen i ditt område.


https://www.who.int/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/


Vad är skillnaden på PCR-test och antigentest?

PCR test och antigentest används för att diagnosticera covid-19. Det finns skillnader i när du bör använda de olika testerna för att vara säker på om dina symtom är covid-19 eller inte. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla från 6 års ålder och som har symtom på covid-19 testar sig. Detta gäller även om du är vaccinerad mot covid-19.


PCR-test

Rekommendationen är att du gör ett PCR-test när du har symtom på covid-19. Du kan också bli uppmanad att testa dig i samband med smittspårning.

PCR-test tas av hälso- och sjukvårdpersonal eller av vårdgivare som PCRbilen.se


Antigentest

Antigentest är en annan metod att påvisa covid-19. Provet tas av hälso- sjukvårdspersonal, av vårdgivare som PCRbilen.se och analyseras av oss. Fördelen är att det ger ett snabbt svar på om du har covid-19.

Däremot kan det inte användas för att utesluta att du har sjukdomen. Vid ett negativt testresultat kan du därför i vissa fall behöva ta ett till test.