PCRbilen.se - ditt reseintyg

Ditt blod avslöjar tre avgörande faktorer för din hälsa.

Att hålla dessa inom optimala nivåer är nyckeln till att förebygga hälsoproblem. Vi hjälper dig att identifiera och optimera dessa värden, för en friskare och lyckligare framtid.

Näringsbrist.


Din kropp behöver ett brett spektrum av vitaminer, mineraler och andra näringsämnen för att fungera optimalt. Om du inte får i dig tillräckligt av dessa ämnen kan din hälsa påverkas negativt. Vi vill säkerställa att du får alla näringsämnen din kropp behöver, för att du ska kunna må ditt allra bästa.

.

Hormoner.


Din kropps budbärare; hormonerna, styr allt från humör och libido till viktuppgång och trötthet. Om dina hormoner inte är i balans kan du uppleva en mängd olika problem.

Blodsocker.


Att hålla dina blodsockernivåer balanserade är nyckeln till välbefinnande; för höga eller för låga nivåer kan leda till utmaningar såsom trötthet, koncentrationssvårigheter, diabetes och hjärtsjukdomar.

Hälsokontroll Man.

Paketet erbjuder en omfattande översikt över din hälsa, inklusive testosteron och andra viktiga hälsomarkörer som blodsocker och kolesterol. Lågt testosteron kan orsaka symtom som minskad muskelmassa, lägre energi, försämrad sexlust, och humörsvängningar. Genom att identifiera dessa nivåer kan vi hjälpa dig att åtgärda eventuella brister och optimera din hälsa för ett energirikt och balanserat liv.

Hormoner

 • TSH (Tyreoideastimulerande hormon)
 • T3 (Trijodtyronin)
 • Fritt T3, Fritt T4
 • Kortisol
 • Insulin
 • Testosteron
 • Testosteron bioaktivt
 • Sexhormonbindande globulin
 • Testosteron/SHBG
 • Progesteron
 • DHEAS (Dehydroepiandrosteronsulfat)
 • GH (Tillväxthormon)
 • IGF-1 (Insulinliknande tillväxtfaktor 1)


Socker & Metabolism

 • Glukos
 • HbA1c
 • Insulin

Hjärta & Kärl

 • Kolesterol
 • Triglycerider
 • HDL
 • LDL
 • LDLD/HDL
 • C-reaktivt protein (CRP)


Vitaminer & Mineraler

 • Kalcium
 • Vitamin B12
 • Vitamin D
 • Magnesium
 • Zink
 • Metylmalonat

 • Homocystein


Lever

 • Albumin
 • Alfa-1-antitrypsin
 • Orosomukoid
 • Haptoglobin
 • IgA: Immunglobulin A
 • IgG: Immunglobulin G
 • IgM: Immunglobulin M
 • ASAT
 • ALAT
 • ALP
 • Bilirubin
 • CRP


Tumörmarkörer

 • PSA, fritt
 • PSA, totalt
 • PSA, kvot


Blodstatus

 • Koldioxid
 • Hemoglobin
 • hematokrit
 • Erytrocytvolymsfraktion
 • Leukocyter
 • Trombocyter
 • Medelcellvolym
 • Medelcellulärt hemoglobin
 • Medelcellulärt hemoglobinkoncentration
 • B-Celler (infektioner)


Njure

 • Kreatinin
 • eGFR (Krea)
 • Cystatin
 • eGFR (Cystatin
 • Urea
 • Natrium
 • Kalium
 • Klorid
 • BUN

Djupgående hälsotest med personlig uppföljning.


Vår blodanalys är ett omfattande test med över 60 biomarkörer. Se det som en djupintervju med din kropp där vi koncentrerar oss på tre nyckelområden för att bedöma ditt välmående: näringsbrister, hormonbalans och glukos. Du får en fullständig, användarvänlig rapport kommenterad av våra läkare och en rekommenderad behandlingsplan för att uppnå dina mål.

Hälsokontroll Kvinna.

Hälsokontroll Kvinna är omsorgsfullt framtaget för att främja kvinnors välbefinnande i alla livets skeden. Det inkluderar noggrann analys av hormoner som är viktiga för kvinnors hälsa, samt andra vitala hälsomarkörer. Upptäck hur du kan bibehålla balans och vitalitet genom varje unik fas i livet. Vi hjälper dig att stärka din hälsa med personliga rekommendationer baserade på dina individuella resultat, så att du kan blomstra varje dag.

Hormoner

 • TSH (Tyreoideastimulerande hormon)
 • T3 (Trijodtyronin)
 • Fritt T3, Fritt T4
 • Kortisol
 • Insulin
 • Östrogen
 • Sexhormonbindande globulin
 • Follikelstimulerande hormon (FSH)
 • Progesteron
 • DHEAS (Dehydroepiandrosteronsulfat)
 • GH (Tillväxthormon)
 • IGF-1 (Insulinliknande tillväxtfaktor 1)
 • Inhibin?


Socker & Metabolism

 • Glukos
 • HbA1c
 • Insulin

Hjärta & Kärl

 • Kolesterol
 • Triglycerider
 • HDL
 • LDL
 • LDLD/HDL
 • C-reaktivt protein (CRP)


Vitaminer & Mineraler

 • Kalcium
 • Vitamin B12
 • Vitamin D
 • Magnesium
 • Zink
 • Metylmalonat

 • Homocystein


Lever

 • Albumin
 • Alfa-1-antitrypsin
 • Orosomukoid
 • Haptoglobin
 • IgA: Immunglobulin A
 • IgG: Immunglobulin G
 • IgM: Immunglobulin M
 • ASAT
 • ALAT
 • ALP
 • Bilirubin
 • CRP


Tumörmarkörer

 • CA-125 ovarialcancer
 • CA 15-3, bröstcancer


Blodstatus

 • Koldioxid
 • Hemoglobin
 • hematokrit
 • Erytrocytvolymsfraktion
 • Leukocyter
 • Trombocyter
 • Medelcellvolym
 • Medelcellulärt hemoglobin
 • Medelcellulärt hemoglobinkoncentration
 • B-Celler (infektioner)


Njure

 • Kreatinin
 • eGFR (Krea)
 • Cystatin
 • eGFR (Cystatin
 • Urea
 • Natrium
 • Kalium
 • Klorid