PCRbilen.se - ditt reseintyg

DNA Kollen.

En kartläggning för ett friskare liv.


DNA kollen är din unika nyckel till personanpassad hälsovård, ett test som endast behöver utföras en gång för att ge dig livslång insikt. Genom att djupdyka i hur dina gener interagerar med din omgivning, erbjuder vi skräddarsydda, enkla att följa rekommendationer som rör allt från biologiska processer och näringsbehov till viktbalans och fysisk prestation. Denna engångsanalys ger dig en omfattande förståelse för din kropp och praktiska råd för att optimera din hälsa på dina villkor.

Upptäck en hälsosammare och starkare version av dig.

Näring & Metabolism


Upptäck hur dina gener påverkar din kropps förmåga att absorbera och metabolisera viktiga näringsämnen. Skräddarsydd information om ditt behov av vitaminer, mineraler och din unika reaktion på olika typer av mat ger dig möjligheten att anpassa din diet för optimal hälsa.

Fysisk Prestation & Återhämtning


Din genetiska profil spelar en stor roll i hur din kropp reagerar på träning, inklusive muskeluppbyggnad, uthållighet, och återhämtning. DNA Kollen ger dig insikter i din potential och hur du kan anpassa din träning för att maximera dina resultat och minimera skaderisken.

Hälsorisker & Förebyggande Åtgärder

Förebyggande är nyckeln till långsiktig hälsa. Genom att förstå dina genetiska riskfaktorer för vissa sjukdomar, kan du vidta proaktiva åtgärder för att minska risken och leva ett längre, hälsosammare liv.

Mer än bara ett test.


DNA Kollen är en investering i din framtid. Med vetenskapligt underbyggda rekommendationer och personligt anpassade råd, ger vi dig verktygen du behöver för att hitta den bästa versionen av dig själv. Upplev kraften i personlig hälsa idag.


DNA Markörer

Fettmetabolism

 • APOC3: Metabolism av kolesterol.
 • APOE: Nedbrytning av triglyceridrika lipoproteiner. Påverkar behovet av antioxidanter.
 • CETP: Hanterar HDL-metabolism och medierar utbytet av lipider mellan lipoproteiner.
 • LPL: Tar bort lipider från blodomloppet genom att hydrolysera triglycerider till fria fettsyror.
 • PON1: Skyddar mot åderförkalkning genom att assistera i HDL:s hjärtbeskyddande effekt.


Metylering

 • MTHFD1: Påverkar effektiviteten av den folatberoende metyleringsvägen.
 • MTHFR: Styr folat från kosten antingen till DNA-syntes eller homocysteinåtermetylering.
 • MTR: Katalyserar återmetyleringen av homocystein till metionin.
 • MTRR: Katalyserar metylkobalamin, som är essentiellt för att upprätthålla adekvata intracellulära metioninpooler.
 • CBS: Tar bort homocystein från metionincykeln.
 • COMT: Katalyserar överföringen av en metylgrupp från S-adenosylmetionin till katekolaminer.


Glutenintolerans

 • HLA DQ2/DQ8: Stor genetisk predisposition för celiaki.Alkoholmetabolism

 • ALDH2: Detoxifierar giftiga, karcinogena aldehyder till acetat.Fettabsorption & Metabolism

 • ADIPOQ: Reglerar energihemostas och glukostolerans vilket främjar lipidoxidation i muskler och lever.
 • APOA2 & APOA5: Spelar en komplex roll i lipoproteinmetabolism, insulinresistens, fetma och mottaglighet för ateroskleros.
 • FABP2: Påverkar fettabsorption och metabolism.
 • PLIN: Påverkar dietinducerad fetma.


Cirkadiska Rytmerna

 • CLOCK: Effekt på cirkadiska rytmer och sömnlängd.


Muskel- och Skelettegenskaper

 • ACTN3: Påverkar funktionen hos snabba muskelfibrer. Muskelspasmer
 • AMPD1: Muskelfatigue, svaghet och krampning.


Bränsle Under Träning

 • TRHR: Stimulerar frisättningen av TSH.


Insulinkänslighet

 • PPARG: Deltar i differentiering av fettceller och reglering av glukos- och lipidmetabolism.
 • TCF7L2: Påverkar blodsockerbalansen - både insulinsekretion och resistens.
 • SLC2A2: Underlättar insulininducerad glukossekretion.
 • FTO: Påverkar mottagligheten för fetma och risk för typ 2-diabetes.
 • IRS1: Deltar i överföringen av insulinbaserade signaler.


Antioxidant Enzymer

 • eNOS: Påverkar kärltonus och perifer vaskulär resistans.
 • MnSOD/SOD2: Vital antioxidantaktivitet inom cellen, särskilt inom mitokondrierna.
 • GPx: Viktiga selenberoende antioxidant enzymer.
 • CAT: Ansvarig för omvandlingen av väteperoxid till vatten och syre. Inflammation
 • CRP: Stiger som svar på inflammation i kroppen.
 • IL-1A, IL-1B & IL-1RN: Viktiga hävstångspunkter i inflammationskaskaden.
 • IL-6 & IL-6R: Spelar avgörande roller i inflammation genom att reglera uttrycket av C-reaktivt protein (CRP).
 • TNFA: Viktig proinflammatorisk cytokin.Laktosintolerans

 • MCM6: Associerad med laktaspersistens och vuxenhypolaktasi.


Järnöverskott

 • HFE: Stor genetisk predisposition för hemokromatos.


Polyomättad Fettsyrametabolism

 • FADS1: Nyckelenzym i metabolismen av polyomättade fettsyror (PUFA).


Smaksensitivitet

 • TAS1R2 & TAS2R38: Bidrar till individuella variationer i sockerkonsumtion och känslighet för bitterhet. 
 • MCR4: En stark kandidatgen för fetma.


Blodflöde & Andning

 • AGT & ACE: Del av renin-angiotensinsystemet och respons på salt.
 • BDKRB2: Påverkar kommunikationen mellan renin-angiotensin och kinin-kallikreinsystemen.
 • VEGF: Påverkar perifer cirkulation och kapillärblodflöde.


Kollagenproduktion

 • COL1A1 & COL5A1: Finns i senor, ligament och brosk.
 • GDF5: Utveckling och läkning av skelettsystemet och mjukvävnader.


Detoxifiering

Fas I Detoxifiering

 • CYP1A1: Omvandlar miljömässiga prokarciogener till reaktiva intermediärer som har karcinogena effekter.

Fas I Detoxifiering - Koffein

 • CYP1A2: Ansvarig för demetylering av koffein.

Fas II Detoxifiering

 • GSTM1 & GSTP1: Ansvariga för borttagning av xenobiotika, karcinogener och produkter av oxidativ stress.
 • GSTT1: Katalyserar konjugationen av reducerat glutathion.
 • NQO1: Detoxifiering av potentiellt mutagena och karcinogena kinoner härledda från tobaksrök, kost och östrogenmetabolism.


Vitamin D-metabolism & Benhälsa

 • VDR: Stor påverkan på bentäthet.
 • CYP2R1: Deltar i omvandlingen av vitamin D till 25(OH)D (kalcidiol).
 • GC: Kodar för vitamin D-bindande protein.


Vitamin A-metabolism

 • BC01: Katalyserar karotenoider till retinal (vitamin A)Vitamin B12 Transport

 • FUT2: Absorption och transport av vitamin B12.


Energihomeostas

 • UCP1, UCP2 & UCP3: Deltar i oxidativ metabolism och energiproduktion.


Adrenalin- & Dopaminreceptorer

 • ADRB2: Associerad med tillväxt av blodkärl.
 • ADRB3: Deltar i regleringen av lipolys som påverkar metabolismen.
 • Dopaminreceptor DRD2: Viktig roll både i beroende och normalt ätbeteende.


Energi Under Träning

 • NRF-2: Förbättrar respiratorisk kapacitet och ökar ATP-produktionen.
 • PPARGC1A: Mediering av den initiala fasen av träning och ökning av mitokondriebiogenes.
 • PPARA: Associerad med lipid- och glukosmetabolism.