PCRbilen.se - ditt reseintyg

Drogtester på arbetsplats.

Missbruk på arbetsplatsen är svårt att upptäcka, i många fall kan det gå flera år.


Arbetsplatsen är oftast den sista hållplatsen som rämnar för medarbetaren och där fasaden mot omgivningen hålls intakt in i det sista. Det är även en livlina till fortsatt missbruk rent ekonomiskt.


 

Provtagningstjänster.


Samtliga tester kan göras på plats hos kund. Testen bokas av HR/chef. Utfallet av testen meddelas chef/HR av Chefsstödet och kliniker meddelar berörd individ. 

Nyanställningstester

Utredande tester

Slumpmässiga tester

Inpasseringstest (med eller utan slump)

Misstanketest – enskild eller riktat test

Droganvändandet i Sverige 2021.


 • Positiva drogtester har ökat 150% senaste 10 åren
 • Missbruket är mer varierat – Läkemedel ökar mest
 • Digitaliseringen har gjort det enklare att få tag på droger
 • Unga har en helt annan och mer positiv inställning till droger
 • Droger nyttjas mer 24/7 till skillnad från alkohol som har sin kulturella plats på kvällar, helger och festligheter

Läkemedels-missbruket

 • Ökar snabbast bland missbrukade substanser
 • 1 miljon svenskar tar vanebildande tabletter – Tramadol, Oxykodon, Benzo
 • 9 % av alla i vår behandling har tagit droger
 • Överförskrivning av läkemedel i Sverige
Reseintyg PCR test stockholm göteborg
Drogtestning

Varför jobba proaktivt?


 • Bibehåller integriteten – salivtest som provtagningsmetod
 • Signalvärde
 • Stärker det preventiva arbetet
 • Minskar frånvaro, stölder, sjukskrivningar
 • Räddar liv
 • Minskar antalet olyckor
 • Upptäcker missbruket tidigare
 • Identifierar pågående droganvändande

Tillsammans kan vi identifiera och bryta alkohol-, drog- och spelproblematik. Slumpmässig drogtestning minskar antalet positiva drogtest på en arbetsplats med 50% per år.

Kontakta oss.